پروژه استخر ذخیره پساب فولاد خراسان

پروژه استخر ذخیره پساب فولاد خراسان

استفاده از ژئوتکستایل عرض 6.5 متر ژئوفام و ژئوممبران وارداتی عرض 7.5 متر آتارفیل اسپانیا